Een dissertatie

Jaren van onderzoek in één boek

Een proefschrift of dissertatie is een samenvoeging van een aantal wetenschappelijke artikelen  of een monoloog over een door de kandidaat zelfstandig uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek. Aan het einde van het onderzoek moet alles gebundeld worden tot een "boek" om beoordeeld te worden door deskundigen.

Voor diverse promotiekandidaten heeft maren74 de dissertatie vormgegeven. Voor het binnenwerk is een geheel persoonlijke en eigentijdse lay-outs ontworpen die helemaal voldeed aan de wensen van de promovendus/promovenda. Voor de omslag heeft maren74 het artwork gecreëerd, dat  in de bijbehorende uitnodigingen voor de verdediging werd doorgevoerd. 

+31 6 526 33 806